Naša misija je da ostvarimo i implementiramo udružene multi- kao i inter-disciplinarne istraživačke i razvojne aktivnosti, sa ciljem stimuliranja mjera za promicanje društvenog i ekonomskog evropskog procesa integracije i jačanja glavnog evropskog cilja da postane najkonkurentnije i najdinamičnije društov, koje se osniva na znanju. Pored našeg širokog znanja i iskustva, naše ponude koje nudimo su u skladu sa našim principima, a to su: kvalitet, pouzdanje, sposobnost za saradnju i ljubaznost.

Previous Next
  • 1
  • 2
Publication... Read more
PRESS... Read more
ASSOCIATION... Read more
1st Local... Read more
ABCM first... Read more
Kick-Off-Meet... Read more
  NEWS... Read more
  ECVET... Read more