Srž stručnosti od „Multidisciplinary European Research Institut Graz“ nalazi se u socijalnim, kulturnim, političkim, ekološkim kao i ekonomskim temama, tako da bi se naš glavni fokus mogalo definirati kao:

  • Kulturne, ekonomske i društvene teme koje se tiču evropskih politika i tržišnih mogućnosti (n.p. studije o tržištima);
  • Strategije i politike zaopšljavanja (n.p. procjenjivanje uticaja regionalno-razvojnih politika);
  • Opći kao i stručni treninzi, sa posebnim značajem korištenja informatike u procesu učenja;
  • Menadžment i pomoć u odvijanju nacionalnih kao i ínternacijonalnih projekata;
  • Tematsko i financijsko izvođenje evaluacija i ocjenjivanja nacionalnih projekata i projekata Evropske Unije (np. za Generalnu Direkciju Obrazovanje i Kultura).
Previous Next
  • 1
  • 2
Publication... Read more
PRESS... Read more
ASSOCIATION... Read more
1st Local... Read more
ABCM first... Read more
Kick-Off-Meet... Read more
  NEWS... Read more
  ECVET... Read more