Iako je “Multidisciplinary European Research Institut Graz” jedna mlada organizacija, institut raspolaže sa velikim iskustvom i to na bazi naših ljudskih resursa koje imamo. Članovi našeg instituta su eksperti sa različitim stručnostima. Oni su sociolozi, ekonomisti, naučnici prirodnih i informatičkih nauka, socialni radnici, tehnološki stručnjaci i treneri, pravni eksperti, treneri menadžerskih i konsultantnih disciplina, itd. MERIG je takoder razvio jednu jaku mrežu saradnje sa eksternim partnerima, kao sto su univerziteti i durge obrazovne institucije, javna i privatna preduzeća širom cijele Evrope.

Previous Next
  • 1
  • 2
Publication... Read more
PRESS... Read more
ASSOCIATION... Read more
1st Local... Read more
ABCM first... Read more
Kick-Off-Meet... Read more
  NEWS... Read more
  ECVET... Read more